Poškozené nebo uvolněné součásti myčky

Naposledy aktualizován 21.07.2020 7:47

Závada

Součásti myčky jsou poškozené nebo uvolněné

Vztahuje se k

  • volně stojící myčky
  • vestavné myčky

Řešení

Objevení poškození při rozbalování spotřebiče:

Nepokoušejte se spotřebič zapojit nebo používat.

  • Obraťte se okamžitě na prodejce vašeho spotřebiče, abyste jej upozornili, že byl váš spotřebič poškozen během dodání. Telefonní číslo prodejce naleznete na faktuře nebo dodacím listu.

Objevení poškození po instalaci / prvním použití:

  • Obraťte se na prodejce vašeho spotřebiče, abyste jej upozornili na poškození.

Žádost o servis:

  • Je-li to možné, uveďte při kontaktu autorizovaného servisního střediska poškozenou součást.
  • Náhradní díly lze objednat v našem internetovém obchodě.