Použití kombinovaných tablet do myčky

Naposledy aktualizován 21.07.2020 8:46

Při použití kombinovaných tablet nemusí být v závislosti na tvrdosti vody zapotřebí plnit dávkovač soli a leštidla. V oblastech s tvrdou vodou se přesto doporučuje použít sůl a leštidlo pro dosažení nejlepších výsledků mytí nádobí.

  • Nastavte tvrdost vody elektronicky na stupeň 1. Na tomto stupni se kontrolka přidání soli na ovládacím panelu nerozsvítí.
  • Zapněte funkci kombinovaných tablet stisknutím příslušného tlačítka.
  • Podrobnější informace naleznete v návodu k použití.

Funkce kombinovaných tablet musí být zapnutá, poté co zvolíte program, ale nebude uložena do paměti.

  • Funkci kombinovaných tablet zapněte před každým programem.
  • Pokud jsou výsledky sušicího programu špatné, doplňte dávkovač leštidla a nastavte tvrdost vody na stupeň 1 nebo 2.