Použití kombinovaných tablet do myčky

Naposledy aktualizován 28.03.2024 8:05

I při použití kombinovaných tablet by se měl v závislosti na tvrdosti vody plnit dávkovač soli (například na minimální stupeň). V oblastech s tvrdou vodou je dávkování soli a leštidla zcela nezbytné, aby nedocházelo k zavápnění spotřebiče.

  • Nastavte tvrdost vody elektronicky na stupeň 1. Na tomto stupni se kontrolka přidání soli na ovládacím panelu nerozsvítí.
  • Zapněte funkci kombinovaných tablet stisknutím příslušného tlačítka.
  • Podrobnější informace naleznete v návodu k použití.

Funkce kombinovaných tablet musí být zapnutá, poté co zvolíte program, ale nebude uložena do paměti.

  • Funkci kombinovaných tablet zapněte před každým programem.
  • Pokud jsou výsledky sušicího programu špatné, doplňte dávkovač leštidla a případně upravte i stupeň tvrdosti vody.