Tableta se v myčce nádobí úplně nerozpustí

Naposledy aktualizován 17.09.2020 11:56

Problém:

  • Tableta se v myčce nádobí úplně nerozpustí.

Platí pro:

  • volně stojící myčku nádobí
  • vestavnou myčku nádobí

Řešení:

1. U dlouhých programů používejte tablety pro myčky nádobí, aby se zabránilo usazování zbytků mycího prostředku na nádobí.

Tablety se v  myčkách nádobí u krátkých programů úplně nerozpustí, doporučujeme používat práškový mycí prostředek. 

2. Vyzkoušejte mycí tablety různých výrobců nebo místo nich použijte práškový mycí prostředek.

Některé druhy mycích tablet se zcela nerozpustí. 

Pokud jste zakoupili tablety, které se nerozpouští účinně nebo které se nevymyjí z dávkovače mycího prostředku, jednoduše tabletu vložte na dno myčky nádobí a poté spusťte program.

3. Před vložením mycího prostředku se ujistěte, že je zásobník dávkovače suchý. 

Pokud je zásobník dávkovače mycího prostředku vlhký, tablety nebo prášek se mohou slepit. Pokud problém přetrvává, vložte tabletu na dno spotřebiče.

Důležité: Výše uvedené nepředstavuje poruchu spotřebiče a není kryto zárukou.

4. Tento problém také může způsobovat to, že se tableta pro myčky nádobí neuvolní správně z dávkovače mycího prostředku ve správný čas.

Nevkládejte nádobí před dávkovač mycího prostředku.

Ujistěte se, že nic neblokuje víčko či otvor dávkovače mycího prostředku, jako např. osvěžovač, vysoké talíře, apod.

5. Zkontrolujte, zda je nádobí na konci mycího programu horké.

Tento problém může být způsoben tím, že nedochází k ohřevu spotřebiče.