Tlačítko Zapnout/Vypnout myčky nádobí je poškozeno

Naposledy aktualizován 17.09.2020 12:01

Problém:

  • Tlačítko Zapnout/Vypnout myčky nádobí je poškozeno 

Platí pro:

  • integrovanou myčku nádobí 
  • volně stojící myčku nádobí 

Řešení:

1. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Chcete-li vyměnit poškozenou součást, doručujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.       

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.