Vnitřní osvětlení myčky nádobí nesvítí

Naposledy aktualizován 17.09.2020 12:04

Problém:

  • Vnitřní osvětlení myčky nádobí nesvítí 

Platí pro:

  • Integrovanou myčku nádobí 
  • Volně stojící myčku nádobí 

Rozlišení:

1. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Chcete-li vyměnit osvětlení, doručujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.    

Upozornění: Výměna vnitřního světla může způsobit netěsnosti spotřebiče, pokud ji neprovedete správně.     

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.