Voda proudí zpět do myčky

Naposledy aktualizován 03.09.2020 10:36

Problém:

  • Voda proudí zpět do myčky. Problém je způsoben vypouštěcí hadicí.

Platí pro:

  • Integrovaná myčka nádobí
  • Volně stojící myčka

Řešení:

1. Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně nainstalována.

Ujistěte se, že:

  • Délka vypouštěcí hadice nepřesahuje 400 cm.
  • Bod odtoku musí být mezi 40 a 85 cm.
  • Vypouštěcí hadice není poškozená, zalomená nebo zkroucená.

2. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

Pokud výše uvedená doporučení problém nevyřeší, doporučujeme požádat o návštěvu servisního technika.

Poznámka: Funkce multi-tablet musí být aktivována po výběru cyklu a nebude uložena do paměti.

Varování: Nedoporučujeme používat produkt, dokud nebude problém zcela vyřešen. Odpojte produkt a nezapojujte jej znovu, dokud si nejste jisti, že je to v pořádku.