Displej myčky nádobí je poškozen

Naposledy aktualizováno 30.10.2019 9:02

Vydání:

  • Displej myčky nádobí je poškozen 

Platí pro:

  • integrovanou myčku nádobí 
  • volně stojící myčku nádobí 

Rozlišení:

1. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Chcete-li vyměnit poškozenou součást, doručujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.          

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.

Byl tento článek užitečný?