Dvířka myčky nádobí se nezavírají správně nebo jsou zkroucená

Naposledy aktualizováno 30.10.2019 10:05

Problém

  • Dvířka myčky nádobí se nezavírají správně nebo jsou zkroucená. Nesprávně seřízené zámky a/nebo závěsy mohou vést k tomu, že se dvířka myčky nádobí nebudou zavírat správně, nebo se zkroutí. 

Platí pro

  • Integrovanou myčku nádobí 

Řešení

1. Obraťte se na technika, který spotřebič instaloval, abyste se ujistil, že jsou zámek a dvířka instalovány v souladu s návodem k instalaci  

2. Obraťte se na autorizované servisní středisko.

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.

Byl tento článek užitečný?