Dvířka pračky lze otevřít a vytéká voda

Naposledy aktualizován 27.07.2020 13:54

Závada

Dvířka pračky lze otevřít a vytéká voda

Vztahuje se k

  • volně stojící pračka
  • vestavná pračka

Řešení

Pokud byl zvolen prací program se zastavením máchání a spotřebič byl vypnut pomocí voliče programů nebo vypojen ze zásuvky, dvířka lze po několika málo minutách otevřít, i když je ve spotřebiči voda. Voda vyteče na podlahu. Při volbě funkce zastavení máchání nezapomeňte před vypnutím spotřebiče a otevřením dvířek spustit vypouštěcí program.

Pokud výše uvedená rada problém nevyřeší, obraťte se na autorizované servisní středisko.