Dvířka pračky se během praní otevírají

Naposledy aktualizován 21.07.2020 8:30

Závada

Dvířka pračky se během praní otevírají

Vztahuje se k

  • volně stojící pračka
  • vestavná pračka

Řešení

Pokud lze dvířka otevřít nebo pokud se otevřou samy, když pračka dokončí napouštění vody během pracího nebo odstřeďovacího programu, okamžitě pračku odpojte od napájení a obraťte se na autorizované servisní středisko.