Odstranění nánosů vodního kamene u pračky

Naposledy aktualizován 04.08.2020 8:18

Závada

Odstranění nánosů vodního kamene u pračky

Vztahuje se k

  • volně stojící pračka
  • vestavná pračka 

Řešení

Důvody k odstraňování vodního kamene:

Vnitřek bubnu pračky může vypadat pěkně a zářivě, na jeho zadní straně však může být často velký nános vodního kamene, který není okamžitě vidět. Pokud je topné těleso pokryto nánosem vodního kamene, může to pračku ovlivnit několika způsoby:

  • Ohřev vody bude trvat déle.
  • Spotřeba energie bude větší.

Životnost topného tělesa se značně zkrátí.

  • Topné těleso může vyhořet.
  • Hlavní ložiska pračky se mohou poškodit.


Usazování vodního kamene je způsobováno „tvrdostí“ vody. Čím tvrdší voda, tím větší pravděpodobnost usazování vodního kamene v pračce.

  • Tvrdost vody se může v různých oblastech lišit, protože se voda přivádí z mnoha různých zdrojů, které závisí na aktuální spotřebě vody v dané oblasti. Pro pomoc se obraťte na vašeho dodavatele vody nebo technické oddělení místních úřadů.
  • Jako preventivní opatření odstraňujte vodní kámen z pračky podle níže uvedené tabulky a v závislosti na relativní tvrdosti vody (hodnota °dH) ve vaší oblasti.
Četnost odstraňování vodního kamene:

Pro lepší výkon a ochranu pračky doporučujeme pravidelně odstraňovat vodní kámen pomocí přípravku na odstraňování vodního kamene od společnosti Electrolux. Jak často je zapotřebí odstraňovat vodní kámen z pračky, závisí na tvrdosti vody a počtu pracích programů, které pračka denně provádí. Podrobnější návod naleznete v níže uvedené tabulce:

Četnost odstraňování vodního kamene

Tvrdost v °F

Tvrdost v °e, °Clark

Tvrdost v °dH 

Specifikace pro tvrdost vody

< 2 prací programy/den

2–4 prací programy/den

> 4 prací programy/den

0-7

0-5

0-4

Extrémně měkká

-

-

-

7-14

5-10

4-8

Měkká

-

-

Jednou ročně

14-21

10-15

8-12

Středně tvrdá

Každé 6 měsíce

Každé 6 měsíce

Každé 6 měsíce

21-32

15-22

12-18

Dosti tvrdá

Každé 6 měsíce

 

Každé 3 měsíce

Každé 3 měsíce

> 32

> 22

> 18

Tvrdá

Každé 3 měsíce

Každé 2 měsíce

Každý měsíc

 

Odstranění nánosů vodního kamene:
  • Doporučujeme prostředek na odstraňování vodního kamene od společnosti Electrolux. Podrobné pokyny naleznete v návodu dodaném spolu s našimi produkty na odstraňování vodního kamene.