Otevření dvířek pračky na začátku pracího programu

Naposledy aktualizován 21.07.2020 9:02

Závada

Lze dvířka pračky otevřít na začátku pracího programu? 

Dvířka pračky se samovolně otevírají na začátku pracího programu.

Vztahuje se k

  • volně stojící pračka
  • vestavná pračka

Řešení

Dvířka lze normálně otevřít před fází ohřevu nebo při nízké hladině vody v bubnu (během prvních 10 minut). Zkuste přidat více prádla.

Pokud lze dvířka otevřít nebo pokud se otevřou samy, když pračka dokončí napouštění vody během pracího nebo odstřeďovacího programu, okamžitě pračku odpojte od napájení a obraťte se na autorizované servisní středisko.