Pračka hlásí chybový kód C9 nebo F9

Naposledy aktualizován 30.07.2020 5:54

Závada

Pračka hlásí chybový kód C9 nebo F9

Vztahuje se k

  • volně stojící pračka
  • vestavná pračka 

Řešení

Možná příčina: nevyvážená náplň během odstřeďovacího cyklu. U starších spotřebičů se doporučuje resetování.

Průvodce resetováním:

CHYBA C9 

  • Začněte zavřením dvířek a nastavením voliče programů na nulu.
  • Stiskněte obě tlačítka na vrchu (namáčení a předpírka).
  • Současně otočte voličem programů proti směru hodinových ručiček na program odstřeďování jemného prádla. Poté uvolněte obě tlačítka a pokračujte v otáčení voličem proti směru hodinových ručiček kolem dokola až do vypnuté polohy (téměř o jednu celou otáčku).
  • Zkuste normálně vyprat. Pokud se na displeji stále zobrazuje chyba C9, může se jednat o vadná ložiska motoru spotřebiče.
  • Spotřebič resetujte pouze jednou. Časté resetování přispívá k opotřebení motoru.  

Motor:

Pokud k problému dojde znovu, jedná se pravděpodobně o závadu motoru nebo ložisek motoru.

K vyřešení tohoto problému se obraťte na autorizované servisní středisko.