Pračka je promáčklá / poškozená / poškrábaná

Naposledy aktualizován 30.07.2020 6:20

Závada

Pračka je promáčklá / poškozená / poškrábaná

Vztahuje se k

  • volně stojící pračka
  • vestavná pračka

Řešení

Objevení poškození při rozbalování spotřebiče:

  • Obraťte se okamžitě na vašeho prodejce, abyste jej upozornili, že byl spotřebič poškozen během dodání. Telefonní číslo prodejce naleznete na faktuře nebo dodacím listu.

Nepokoušejte se spotřebič zapojit nebo používat.

Objevení poškození po instalaci / prvním použití spotřebiče:

  • V tomto případě byste se měli obrátit také na vašeho prodejce, abyste jej upozornili na poškození.

Žádost o servis:

  • Je-li to možné, uveďte při žádání o servis u autorizovaného servisního střediska postiženou součást.
  • Pokud chcete součást vyměnit sami, navštivte náš internetový obchod.