Pračka nefunguje / nereaguje

Naposledy aktualizován 05.08.2020 13:36

Problém:

  • Pračka nefunguje / nereaguje
  • Žádná reakce na tlačítko zapnutí / vypnutí
  • Neobvyklá práce spotřebiče

Platí pro:

  • Pračka / pračka s elektronickým ovládáním

Řešení:

1. Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.

2. Připojte další zařízení (např. fén / žehlička) k elektrické zásuvce a zapněte jej (tento test má zkontrolovat, zda není problém s elektrickou zásuvkou).

  • Pokud by se zapnul jiný spotřebič, znamená to, že není problém se zásuvkou.
  • Pokud by se jiný spotřebič nezapnul, znamená to, že je problém se zásuvkou.


3. V případě, že nedojde k problémům s elektrickou zásuvkou (bod 2.A), nechte spotřebič po dobu 15 minut odpojený od napájení a poté jej znovu zapojte, pokud stále nefunguje, kontaktujte autorizované servisní středisko.

4. V případě vadné zásuvky (bod 2.B) kontaktujte místního elektrikáře.