Pračka nepřetržitě čerpá a pění

Naposledy aktualizován 18.09.2020 6:34

Problém: 

  • Pračka nepřetržitě čerpá a pění 

Platí pro: 

  • Pračka s předním plněním (integrovaná nebo volně stojící) 
  • Pračka s horním plněním 

Řešení: 

1. Vypněte spotřebič a vyčistěte vypouštěcí čerpadlo a filtr  

Pokud pračka neustále čerpá a generuje pěnu, znamená to použití příliš velkého množství pracího prostředku, což může způsobit ucpání snímače hladiny v systému.

Vyčistěte čerpadlo a filtr textilních vláken, včetně lopatek čerpadla (pokud jsou lopatky čerpadla viditelné, otočte jimi tužkou a filtr nasaďte zpět).

Podrobný popis naleznete v uživatelské příručce dodané ke spotřebiči.

2. Spusťte praní v horké vodě bez pracího prášku a vypláchněte zbytky ze spotřebiče.  

3. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.