Pračka pálí pojistky / vyhazuje jističe

Naposledy aktualizován 30.07.2020 11:38

Závada

Pračka pálí pojistky / vyhazuje jističe

Vztahuje se k

  • pračka 

Řešení

  • Pračku a bubnovou sušičku nepřipojujte na stejný pojistkový obvod. Příkon vyžadovaný oběma spotřebiči zároveň by přesáhl 13 A.
  • Když dojde k vyhození jističe nebo spálení pojistky, když zapnete či vypnete spotřebič, děje se tak obvykle z důvodu svodu proudu na uzemnění nebo zkratu.
  • Tento problém může být způsoben nesprávným zapojením spotřebiče. Zapojte spotřebič někde jinde.
  • Pokud je několik spotřebičů připojeno na stejný pojistkový obvod, může to způsobit spálení pojistky nebo vyhození jističe.
  • Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel k zapojení spotřebičů, jelikož to může způsobit zkrat či riziko požáru.
  • Pokud výše uvedená doporučení problém nevyřeší, obraťte se na autorizované servisní středisko.