Pračka vydává zvuk a třese se během odstřeďování

Naposledy aktualizován 31.05.2023 11:56

Problém:

  • Pračka vydává zvuk a třese se během odstřeďování

Platí pro:

  • Pračka s předním plněním (vestavná nebo volně stojící)
  • Pračka s vrchním plněním

Řešení:

1. Přepravní šrouby musí být vyjmuty ze zadní části spotřebiče 

Postupujte podle pokynů k instalaci v návodu k použití nebo samostatném letáku s pokyny pro instalaci, které jsou dodány s vaším spotřebičem

2. Nastavte pračku do vodorovné polohy snížením nebo zvýšením nožiček

  • Použijte vodováhu k tomu, abyste zjistili, zda pračka stojí na všech nožičkách.
  • Spotřebič musí stát na rovné a pevné podlaze.
  • Nožičky můžete nastavit pomocí klíče.
  • Spotřebič se nesmí „houpat“, jinak bude při odstřeďování vibrovat.

3. Všechny hadice musí být správně nasazeny a připojeny k zadní části spotřebiče

Volně nasazené hadice mohou při odstřeďování vibrovat proti spotřebiči a vytvářet zvuk „klepání“.

4. Prádlo musí být správně naplněno a mezi dvířky a bubnem nesmí být zachycena žádná látka

5. Zkontrolujte, zda je vidět filtr spotřebiče

Volné mince, zapalovače, knoflíky a další malé předměty mohou uváznout ve vypouštěcím filtru.

V návodu k použití naleznete pokyny k čištění filtru.

6. Zkontrolujte, zda v bubnu nebo mezi částmi bubnu nejsou uvolněná ramínka podprsenek

7. Zkontrolujte, zda zvuky nejsou výsledkem běžné činnosti spotřebiče

Normální zvuk - běžný při praní. Tento zvuk je způsobený klepáním sponek a zipů na okno, vibracemi během odstřeďování, běhu čerpadla a motoru, plněním vodou během plnicího cyklu, zahříváním topného článku, činností ventilátoru během sušícího programu (jen pračka se sušičkou), zvuk vycházející z elektroniky během změny programu, zahájení a ukončení praní.

Nezapomente: Jedna věc může způsobit, že spotřebič nebude při odstřeďování v rovnováze stejně jako při přetížení bubnu.