Pračka zobrazuje chybové hlášení E80 nebo 8x zabliká

Naposledy aktualizován 07.11.2019 13:41

Problém:

  • Pračka zobrazuje chybové hlášení E80 nebo 8x zabliká. Označuje, že volič programu byl nastaven nesprávně nebo že byl prací cyklus zahájen s voličem nastaveným mezi dvěma pracími programy. 

Platí pro:

  • Pračka s předním plněním (integrovaná nebo volně stojící) 
  • Pračka s horním plněním 

Řešení:

1. Otočením zkuste volič programů vypnout.  

2. Spusťte program od začátku.  

3. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.  

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.