Pračka zobrazuje chybové hlášení Eb0, Ebo nebo 11x zapípá / 11x zabliká

Naposledy aktualizován 07.11.2019 13:12

Problém:

  • Pračka zobrazuje chybové hlášení Eb0, Ebo nebo 11x zapípá / 11x zabliká. Může označovat problém s nízkým napětím napájení. 

Platí pro:

  • Pračka s předním plněním (integrovaná nebo volně stojící) 
  • Pračka s horním plněním

Řešení:

1. Zkontrolujte napětí zapojením spotřebiče do jiné zásuvky a zopakováním pokusu.  

2. Odstraňte případný prodlužovací kabel a zkuste to znovu.  

3. Zkontrolujte, zda je spotřebič zapojen do uzemněné zásuvky v elektroinstalaci.

Zapojte spotřebič do uzemněné zásuvky a zkuste to znovu.  

4. Resetujte spotřebič.  

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte 30 sekund a poté ji zapojte zpět.   

5. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.  

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.