Pračka zobrazuje chybovou zprávu E40 nebo 4x zapípá / 4x zabliká

Naposledy aktualizován 18.09.2020 9:18

Problém: 

  • Pračka zobrazuje chybovou zprávu E40 nebo 4x zapípá / 4x zabliká.  

Platí pro:

  • Pračka s předním plněním (integrovaná nebo volně stojící) 
  • Pračka s vrchním plněním 
  • Pračkosušička 

Řešení: 

1. Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená.  

V případě potřeby je pevně uzavřete. Uslyšíte cvaknutí.  

2. Zkontrolujte, zda mezi těsněním dveří a sklem není zachycené prádlo.  

V případě potřeby před opětovným spuštěním programu odstraňte z bubnu část prádla.  

3. Ve spotřebiči je příliš mnoho prádla (přetížení).  

V případě potřeby před opětovným spuštěním programu odstraňte z bubnu část prádla.  

4. Zkontrolujte dětskou bezpečnostní pojistku (je-li to vhodné).  

  • Vypněte dětskou bezpečnostní pojistku pomocí mince nebo podobného předmětu a opakujte pokus.
  • Podrobný popis naleznete v uživatelské příručce dodané ke spotřebiči.


5. Zámek dveří je vadný  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, mohou být dveře vadné a bude nutné je vyměnit. Doporučujeme vám se obrátit na autorizované servisní středisko.       

Poznamenejte si nahlášený chybový kód a předejte jej servisnímu technikovi. Tím sice problém nevyřešíte, ale technikovi to pomůže identifikovat příčinu problému.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.