Pračka zobrazuje chybový kód EHO / EH0

Naposledy aktualizován 25.05.2023 11:38

Problém

  • Pračka zobrazuje chybový kód EHO / EH0. Signalizuje to problém s napájecím zdrojem.

Platí pro

  • Pračka s předním plněním (vestavná nebo volně stojící)
  • Pračka s vrchním plněním

Řešení

1. Zkontrolujte napájení zapojením jiného spotřebiče do stejné zásuvky, zda funguje.

Pokud jiný spotřebič také nefunguje, jedná se pravděpodobně o chybu kabeláže.

Výstraha: K zapojení spotřebičů nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel. Může způsobit zkrat nebo riziko požáru. 

Důležité: Obraťte se na vašeho místního elektrikáře, který vám poskytne radu či pokyny k napravení vadné kabeláže či vedení. 

2. Resetujte spotřebič

  • Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte 30 sekund a poté ji zapojte zpět (Stejných výsledků lze dosáhnout použitím bezpečnostního spínače). 
  • Po zapojení spotřebiče do zásuvky jej zapněte a zvolte program.


3. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.

Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.