Přívodní hadice pračky netěsní

Naposledy aktualizován 07.11.2019 13:42

Problém:

  • Přívodní hadice pračky netěsní 

Platí pro:

  • Pračka s předním plněním (integrovaná nebo volně stojící) 
  • Pračka s horním plněním 

Řešení:

1. Proveďte tyto kontroly:

  • Zkontrolujte, že není žádná netěsnost na vodovodním kohoutu.
  • Zkontrolujte vodovodní přípojku k přívodu spotřebiče.
  • Přípojka musí být zašroubovaná a správně dotažená.  


Upozornění: K utažení přípojky nepoužívejte kleště nebo podobné nářadí. Dotahujte pouze rukou! 

2. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.    

Důležité:  Pokud je hadice poškozená (odtržená nebo prasklá), odpojte přívod vody ke spotřebiči a obraťte se na autorizované servisní středisko