Integrovaný kávovar - káva proudí, ale nevytéká ven

Naposledy aktualizován 03.09.2020 10:20


Problém:

  • Integrovaný kávovar - káva proudí, ale nevytéká ven

Platí pro:

  • Integrovaný kávovar

Řešení:

1. Vyčistěte blokované dávkovací hadičky na kávu pomocí párátka.

2. Odstraňte usazeniny kávy párátkem, houbou nebo mycím kartáčem.

Pokud káva nevychází z dávkovacích hadiček na kávu, ale z okolí dveří, mohou být otvory v dávkovacích hadičkách na kávu zablokovány suchým kávovým prachem.

3. Otočnou zásuvku důkladně očistěte, zejména vedle závěsů.

Otočná zásuvka uvnitř servisních dveří může být zablokovaná a nemůže se otáčet.

4. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

Pokud výše uvedená doporučení problém nevyřeší, doporučujeme požádat o návštěvu servisního technika.