Mikrovlnná funkce v mé mikrovlnné troubě / kompaktní troubě nefunguje

Naposledy aktualizován 07.11.2019 11:24

Problém:

  • Mikrovlnná funkce v mé mikrovlnné troubě / kompaktní troubě nefunguje

Platí pro:

  • Mikrovlnné trouby
  • Kompaktní trouby s mikrovlnnou funkcí

Řešení:

1. Ujistěte se, že jsou dvířka zcela zavřená.

2. Resetujte troubu vypnutím napájení.

Vyčkejte 30 sekund a opět ji zapněte.

3. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.

Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.