Na displeji se zobrazí hlášení 8.8

Naposledy aktualizován 07.01.2020 12:46

Na displeji se zobrazí 8:8 v digitálním formátu. To je normální jev.

Pokud spotřebič nefunguje / nereaguje, obraťte se na autorizované servisní středisko.