Na panelu odsavače par blikají LED diody nebo kontrolky nebo je zobrazeno F

Naposledy aktualizován 07.11.2019 11:23

Problém 

  • Blikající světla/LED diody na displeji
  • Kontrolka filtru na ikoně filtru svítí
  • Na displeji je zobrazeno “F”
  • Na displeji je zobrazen alarm filtru

Platí pro 

  • Odsávač par/ventilátor odsávání

Řešení 

1. Zapněte odsavač par

2. Vyjměte filtr (filtry) z odsavače par

3. Vyčistěte nebo vyměňte filtr (filtry) podle příručky

  • Vhodné filtry, čistící produkty a produkty péče jsou k dispozici v našem e-shopu.  


4. Vložte čistící filtr

5. Resetujte alarm filtru

Postup resetování alarmu filtru naleznete ve vaší přiručce. Příručku si můžete stáhnoutzde.

6. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.

Příčina    

  • Důvodem, proč odsavač par může indikovat, že jeden či více filtrů potřebuje vyčištění/výměnu, je ten, že bylo dosaženo očekávané servisní životnosti filtru a musí se vyčistit nebo vyměnit. 
  • Výkon odsavače par můžete optimalizovat tím, že jej cca 15 minut před začátkem vaření zapnete. Tak se v místnosti vytvoří sání a odsavač par bude schopen snadněji odstraňovat výpary a zápach. 
  • Nemusíte používat vyšší rychlost ventilátoru, protože odsavač par můžete zapnout před začátkem vaření, tím také minimalizujete hluk z odsavače par.