Odsavač par přestane během používání fungovat

Naposledy aktualizován 07.01.2020 12:49

Možné příčiny:

  • Vyhozený jistič.

Postupujte tak, že vypnete sporák a odsavač par, vyčkáte pět minut a spotřebič opět zapnete. To by mělo odsavači par poskytnout dostatečný čas k vychladnutí a resetování spotřebiče.

  • Velké množství vřících nádob.

Spotřebič je navržen tak, aby absorboval pachy a nikoliv velká množství páry.

Zkontrolujte, zda jsou čisté filtry. V případě potřeby je vyměňte.

Ujistěte se, že je výkon odsavače par dostatečný. Zkontrolujte, zda na vnější zdi vychází vzduch z výpusti. Pokud je zapnutá funkce recirkulace, zkontrolujte, zda jsou uhlíkové filtry správně vložené.

  • Kanál do otevřeného ovzduší může být ucpaný nebo špatné velikosti.

Obraťte se na autorizované servisní středisko.