Hodiny trouby nelze nastavit

Naposledy aktualizován 17.10.2023 6:04

Problém:

  • Hodiny trouby nelze nastavit

Platí pro:

  • vestavnou troubu
  • volně stojící sporák

Řešení:

1. Resetujte troubu / sporák vypojením ze zásuvky na cca jednu minutu nebo vypnutím napájení.

2. Po obnovení napájení bude blikat ikona hodiny.

Nastavte čas pomocí pokynů ve vašem návodu k použití.

3. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.

Najděte uživatelskou příručku pro váš spotřebič
Najděte uživatelskou příručku pro váš spotřebič

Vyřešte problémy a vyhledejte pokyny a další dokumentaci ke svému produktu.