Hodiny trouby nelze nastavit

Naposledy aktualizován 18.05.2020 12:22

Problém:

  • Hodiny trouby nelze nastavit

Platí pro:

  • vestavnou troubu
  • volně stojící sporák

Řešení:

1. Resetujte troubu / sporák vypojením ze zásuvky na cca jednu minutu nebo vypnutím napájení.

2. Po obnovení napájení bude blikat ikona hodiny.

Nastavte čas pomocí pokynů ve vašem návodu k použití.

3. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.