Poruchy instalace indukční varné desky

Naposledy aktualizován 07.01.2020 11:15

Vydání:

  • Spotřebič nelze zapnout, nebo spotřebič nepracuje.
  • Funkční jsou pouze dvě varné zóny. 
  • Na displeji nastavení výkonu se zobrazí chybová zpráva E3, E311 nebo E312 (v některých případech se rovněž ozve zvukový signál). 
  • Na displeji nastavení výkonu se zobrazí chybová zpráva E8 nebo E822. 
  • Varná deska vyhazuje pojistky. 

Platí pro:

  • integrovanou indukční varnou desku 
  • volně stojící vařič s indukční varnou deskou 

Rozlišení:

V případě nové instalace výše uvedený problém obvykle naznačuje, že spotřebič nebyl nainstalován správně.

Poznámka: Nová instalace znamená jednu z následujících možností:  

  • Zcela nový spotřebič je připoje poprvé k elektrickému napájení. 
  • Spotřebič je připojen k odlišné zásuvce.


1. Zkontrolujte, zda je zásuvka skutečně napájena.

Zkontrolujte, zda je zásuvka skutečně napájena tím, že připojíte jiný spotřebič a ověříte, zda pracuje správným způsobem.

Pokud zásuvka nepracuje, kontaktujte kvalifikovaného elektrotechnika, aby vám pomohl vyřešit problém.  

2. Zkontrolujte pojistku, zda nevykazuje nějakou poruchu.  

Zkontrolujte, zda příčinou závady není pojistka.

Pokud se pojistka uvolňuje opakovaně, obraťte se na autorizovaného elektrikáře.  

3. Kontaktujte kvalifikovaného elektrotechnika, který spotřebič instaloval.  

4. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.