Varná deska zobrazuje chybové hlášení E4 / E401 / E402 / E403 / E421 / E422 / E423 / E431 / E432 / E433

Naposledy aktualizován 07.11.2019 10:05

Problém: 

  • Varná deska zobrazuje jedno z následujících chybových hlášení: E4 / E401 / E402 / E403 / E421 / E422 / E423 / E431 / E432 / E433.  

Platí pro:

  • vestavnou indukční varnou desku 
  • volně stojící sporák s indukční varnou deskou

Řešení: 

1. Z indukční desky odstraňte veškeré studené nebo horké nádobí   

2. Vypojte spotřebič z napájení alespoň na 30 sekund.

Znovu jej zapojte a zapněte   

3. Zkontrolujte, zda chybové hlášení po ochlazení spotřebiče zmizí (nadále může svítit ukazatel zbytkového tepla)   

4. Abyste zabránili stejnému problému v budoucnosti, nechte nádobí zchladnout a zkontrolujte, zda je vhodné pro indukční ohřev podle části

Nádobí vhodné pro indukční ohřev   

5. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.  

Příčina: 

  • Chybové hlášení E4 / E401 / E402 / E403 / E421 / E422 / E423 / E431 / E432 / E433 indikuje, že je aktivní ochrana proti přehřátí varné zóny  


Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.