Hodiny trouby blikají

Naposledy aktualizován 08.11.2023 7:21

Problém:

  • Hodiny trouby blikají.  
  • Hodiny trouby zobrazují „0:00“ 

Platí pro:

  • vestavnou troubu 
  • volně stojící sporák 

Řešení:

1. Hodiny opět nastavte

Nastavte čas pomocí pokynů v uživatelské příručce.

2. Obraťte se na autorizované servisní středisko  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.    

Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.  

Příčina:

  • Blikání hodnoty hodin „0:00“ na displeji může být způsobeno výpadkem napájení v síti, ke které je trouba připojena.
Najděte uživatelskou příručku pro váš spotřebič
Najděte uživatelskou příručku pro váš spotřebič

Vyřešte problémy a vyhledejte pokyny a další dokumentaci ke svému produktu.