Trouba s otočným voličem se nespustí

Naposledy aktualizován 07.01.2020 11:08

Problém:

  • Trouba se nespustí, i když byla dokončena akce na obrazovce, například „Dolijte vodu“. 
  • Trouba nehřeje. 

Platí pro:

  • trouby s displejem a otočným voličem 


Řešení:

1. Všechny výzvy zobrazené na displeji, například „Dolijte vodu“, je nutné potvrdit stisknutím otočného voliče.  

  • Podržte otočný volič k vyvolání obrazovky nastavení. 
  • Podržením a otáčením otočného voliče procházejte nabídkou. 
  • Podržením a stisknutím otočného voliče potvrďte nastavení nebo přejděte do zvolené podnabídky. 
  • Chcete-li se vrátit do předchozí nabídky, vyhledejte v nabídce možnost „Zpět“ nebo potvrďte vybrané nastavení.