Trouba zobrazuje chybové hlášení C1, C2, C3, C4

Naposledy aktualizován 05.08.2020 8:59

Závada

Trouba zobrazuje chybu C1, C2, C3, C4

Vztahuje se k

  • trouby s pyrolytickým čištěním

Řešení


Pokud se na displeji trouby zobrazí chybová zpráva C1, C2, C3, C4, postupujte podle pokynů níže, kde najdete pokyny krok za krokem.

ZOBRAZOVACÍ KÓD

POPIS

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

C1 (*)

Teleskopické výsuvy během pyrolytického čištění.

Před aktivací pyrolytické funkce vyjměte teleskopické výsuvy a veškeré příslušenství z prostoru trouby.

C2 (*)

Během pyrolytického čištění je teplotní sonda/teploměr  v konektoru.

Před aktivací pyrolytické funkce vyjměte teplotní sondu/teploměr.

C3 (*)


Pokud jsou dveře otevřené, nemůžete provést pyrolytické čištění.

Před aktivací pyrolytické funkce zavřete dvířka trouby.

C4 (*)

Tlačítko Plus páry je aktivováno při zapnutí pyrolytického čištění.

Před zapnutím pyrolytické funkce znovu stiskněte tlačítko Plus páry, abyste zrušili výběr Plus páry.


Pokud problém přetrvává, doporučujeme požádat o návštěvu servisního technika.