Trouba zobrazuje chybové hlášení F239

Naposledy aktualizován 15.06.2020 8:29

Závada

Trouba zobrazuje chybové hlášení F239.

Vztahuje se k

Vestavná trouba s displejem

Řešení

1. Reset spotřebiče

Spotřebič odpojte od elektrické sítě na několik minut a opět zkuste uvést do provozu a nastavit denní čas dle návodu.

2. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud uvedený postup nevyřeší problém, pak doporučujeme vyžádat si návštěvu technika.