Trouba zobrazuje chybový kód (F a číslo)

Naposledy aktualizován 08.03.2024 7:35

Problém:

  • Trouba zobrazuje chybový kód (F a číslo)  
  • Trouba zobrazuje kód F908, F113

Platí pro:

  • vestavnou troubu  

Řešení:   

1. Troubu vypněte a znovu zapněte odpojením od zdroje elektrické energie. 

2. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.