Uvnitř trouby, ve dveřích trouby, mezi skleněnými panely se shromažďuje kondenzace / voda / vlhkost

Naposledy aktualizován 07.11.2019 11:32

Problém:

  •  Uvnitř trouby, ve dveřích trouby, mezi skleněnými panely se shromažďuje kondenzace / voda / vlhkost.

Platí pro:

  • vestavnou troubu
  • volně stojící sporák

Řešení:

1. V průběhu přípravy jídla snižte přístup vlhkosti

2. Ihned po ukončení procesu přípravy otevřete dvířka

3. Po vypnutí trouby ihned vyjměte jídlo

4. Předehřejte troubu (podle modelu)

5. Kondenzaci setřete po každém použití trouby.

V případě nutnosti si pročtěte návod k použití.

6. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.

Příčina

  • Nová generace trub má velmi dobrou třídu energetické účinnosti a je proto dobře izolována. V denní praxi to znamená, že například při přípravě pečení je třeba přidávat méně vody, protože vlhkost zůstává převážně v troubě a není vyfukována ven, jako je tomu u starších trub.
  • Některé modely jsou navrženy se systémem, který do procesu přípravy jídel zapojuje páru, aby byly pokrmy měkčí uvnitř a chřupavější na povrchu. Taková trouba neustále cirkuluje vzduch a recykluje páru. Tím zkracuje jak dobu přípravy, tak snižuje spotřebu energie.
  • Přídavný chladicí ventilátor v troubě nebo sporáku zaručuje chladnější přední část, a tak je na nejchladnější části vidět kondenzovaná vlhkost, jako je kondenzace a vodní kapky.
  • Vlhkost opouští troubu skrze ventilační otvory včetně dvířek. Pára se pak na vnitřku trouby nebo na skleněných panelech může usadit jako vlhkost. Proto se mezi dvěma skleněnými panely dvířek může kondenzovat vlhkost a tvořit se skvrny. Skvrny jsou způsobeny částicemi mastnoty reagujícími s ochlazujícím se vzduchem.
  • Při ohřívání potravin v troubě se uvolňuje vlhkost, obzvláště pak v případě mražených potravin. 


Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.