Funkce SenseBoil mé indukční varné desky nefunguje

Naposledy aktualizován 29.11.2022 12:57

Problém: 

 • Funkce SenseBoil® nefunguje 
 • Nemohu funkci SenseBoil® aktivovat 
 • Jak používat funkci SenseBoil®?  

Platí pro: 

 • Indukční varné desky s funkcí SenseBoil®  

Řešení: 

1. Během 5 sekund od aktivace funkce SenseBoil® zvolte varnou zónu.

Přečtěte si celý popis, který je k dispozici v uživatelské příručce dodané se spotřebičem. 

2. Ukončete předchozí aktivity vaření a vyberte volnou varnou zónu bez zbytkového tepla.

Pokud jsou varné zóny již používány nebo je na všech zbytkové teplo, varná deska vydá zvukový signál, indikátory SenseBoil® začnou blikat a funkce se nespustí.  

3. Zkontrolujte, zda jste použili správné množství vody anebo brambor, stejně jako správný typ brambor, aby mohla funkce fungovat.

 • Ujistěte se, že celková hmotnost vody a brambor nepřekročila 5 kg.
 • Použijte pouze studenou kohoutkovou vodu a celé, neoloupané brambory střední velikosti.  
 • Přečtěte si celý popis, který je k dispozici v uživatelské příručce nebo stručném přehledu dodaném s vaším spotřebičem. 


4. Zkontrolujte a případně změňte nastavení omezení výkonu u vaší varné desky.  

Přečtěte si celý popis, který je k dispozici v uživatelské příručce dodané se spotřebičem.

Pozor: Zkontrolujte, zda zvolený výkon odpovídá jmenovité hodnotě pojistky (jističe) domovní elektrické sítě.  

5. Sledováním prvního vaření se ujistěte, zda je zvolený hrnec vhodný pro použití s funkcí SenseBoil®.  

 • Funkce funguje nejlépe při ohřevu vody a přípravě brambor.
 • Přečtěte si celý popis, který je k dispozici v uživatelské příručce dodané se spotřebičem. 
 • Funkce nefunguje s litinovým nádobím a nádobím s nepřilnavým povrchem, např. s keramickým povrchem. 
 • K dosažení nejlepších výsledků při vaření brambor je doporučeno používat smaltované ocelové nádobí. 
 • Různé hrnce mohou dávat různé výsledky. Sledujte různé typy a velikosti hrnců na zvolené zóně nebo sledujte hrnec na jiné zóně. 


6. Přesvědčte se, že je povrch varné desky suchý.

Používejte pouze hrnce se suchým a čistým dnem.  

7. Při používání funkce se vyhněte vytváření externích vibrací (např. při použití mixéru nebo při položení mobilního telefonu v blízkosti spotřebiče).  

8. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.

Najděte uživatelskou příručku pro váš spotřebič
Najděte uživatelskou příručku pro váš spotřebič

Vyřešte problémy a vyhledejte pokyny a další dokumentaci ke svému produktu.