Funkce SenseBoil mé indukční varné desky nefunguje

Naposledy aktualizován 07.11.2019 8:16

Problém: 

 • Funkce SenseBoil® nefunguje 
 • Nemohu funkci SenseBoil® aktivovat 
 • Jak používat funkci SenseBoil®?  

Platí pro: 

 • Indukční varné desky s funkcí SenseBoil®  

Řešení: 

1. Během 5 sekund od aktivace funkce SenseBoil® zvolte varnou zónu.

Přečtěte si celý popis, který je k dispozici v uživatelské příručce dodané se spotřebičem. 

2. Ukončete předchozí aktivity vaření a vyberte volnou varnou zónu bez zbytkového tepla.

Pokud jsou varné zóny již používány nebo je na všech zbytkové teplo, varná deska vydá zvukový signál, indikátory SenseBoil® začnou blikat a funkce se nespustí.  

3. Zkontrolujte, zda jste použili správné množství vody anebo brambor, stejně jako správný typ brambor, aby mohla funkce fungovat.

 • Ujistěte se, že celková hmotnost vody a brambor nepřekročila 5 kg.
 • Použijte pouze studenou kohoutkovou vodu a celé, neoloupané brambory střední velikosti.  
 • Přečtěte si celý popis, který je k dispozici v uživatelské příručce nebo stručném přehledu dodaném s vaším spotřebičem. 


4. Zkontrolujte a případně změňte nastavení omezení výkonu u vaší varné desky.  

Přečtěte si celý popis, který je k dispozici v uživatelské příručce dodané se spotřebičem.

Pozor: Zkontrolujte, zda zvolený výkon odpovídá jmenovité hodnotě pojistky (jističe) domovní elektrické sítě.  

5. Sledováním prvního vaření se ujistěte, zda je zvolený hrnec vhodný pro použití s funkcí SenseBoil®.  

 • Funkce funguje nejlépe při ohřevu vody a přípravě brambor.
 • Přečtěte si celý popis, který je k dispozici v uživatelské příručce dodané se spotřebičem. 
 • Funkce nefunguje s litinovým nádobím a nádobím s nepřilnavým povrchem, např. s keramickým povrchem. 
 • K dosažení nejlepších výsledků při vaření brambor je doporučeno používat smaltované ocelové nádobí. 
 • Různé hrnce mohou dávat různé výsledky. Sledujte různé typy a velikosti hrnců na zvolené zóně nebo sledujte hrnec na jiné zóně. 


6. Přesvědčte se, že je povrch varné desky suchý.

Používejte pouze hrnce se suchým a čistým dnem.  

7. Při používání funkce se vyhněte vytváření externích vibrací (např. při použití mixéru nebo při položení mobilního telefonu v blízkosti spotřebiče).  

8. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.