Indikátory SenseBoil na indukční varné desce blikají

Naposledy aktualizován 07.11.2019 11:21

Problém: 

  • Indikátory SenseBoil® blikají 
  • Funkce SenseBoil® nefunguje 
  • Nemohu funkci SenseBoil® aktivovat 
  • Jak používat funkci SenseBoil®?  

Platí pro: 

  • Indukční varné desky s funkcí SenseBoil®  

Řešení: 

1. Přesvědčte se, že je povrch desky suchý  

2. Ukončete předchozí aktivity vaření nebo vyberte volnou varnou zónu bez zbytkového tepla.  

Pokud jsou varné zóny již používány nebo je na všech zbytkové teplo, varná deska vydá zvukový signál, indikátory SenseBoil® začnou blikat a funkce se nespustí  

3. Během 5 sekund od aktivace funkce SenseBoil® zvolte varnou zónu  

4. Pokud výše uvedené rady nefungují, zkontrolujte a případně změňte nastavení omezení výkonu u varné desky  

Přečtěte si celý popis, který je k dispozici v uživatelské příručce dodané se spotřebičem.  

Pozor: Zkontrolujte, zda zvolený výkon odpovídá jmenovité hodnotě pojistky (jističe) domovní elektrické sítě. Doporučujeme požádat o odbornou technickou pomoc.