Indukční varná deska zobrazuje chybový kód F3

Naposledy aktualizován 07.11.2019 11:20

Problém:

  • Na displeji indukční varné desky se zobrazuje chybový kód F3 
  • Funkce SenseBoil® nefunguje 

Platí pro:

  • Indukční varné desky s funkcí SenseBoil® 

Řešení:

1. Přesvědčte se, že je povrch desky suchý  

2. Nezapínejte varné zóny s prázdnými nádobami  

3. V hrnci neohřívejte příliš mnoho ani příliš málo vody  

  • Hrnec naplňte do poloviny nebo do tří čtvrtin studenou kohoutkovou vodou tak, aby dosahovala do výšky maximálně 4 cm od okraje hrnce.
  • Nepoužívejte méně než 1 litr nebo více než 5 litrů vody.  
  • Ujistěte se, že celková hmotnost vody (nebo vody a brambor) je v rozmezí 1–5 kg.  


4. Nevařte jiné potraviny než vodu a brambory  

Příčina:

  • Chybový kód F3 indikuje, že je v hrnci příliš mnoho nebo příliš málo vody, nebo že vaříte jiné potraviny než vodu a brambory.