Plynový sporák zobrazí chybu F

Naposledy aktualizován 03.09.2020 8:25

Problém:

  • Plynový sporák zobrazí chybu F
  • Jeden nebo více hořáků nelze zapálit

Platí pro:

  • Elektronické plynové varné desky

Řešení:

1. Deaktivujte a aktivujte varnou desku.

  • Když se znovu objeví „F“, dotkněte se „||“ a pak  do 3 sekund.
  • Když vidíte „0“, porucha je resetována

2. Ujistěte se, že korunka a kryt plamene jsou správně umístěny, a očistěte kovovou část pojistky plamene.

3. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

Pokud výše uvedená doporučení problém nevyřeší, doporučujeme požádat o návštěvu servisního technika.