Poruchy instalace elektrické varné desky

Naposledy aktualizován 07.01.2020 11:14

Vydání:

  • Spotřebič nelze zapnout, nebo spotřebič nepracuje. 
  • Rozsvítí se pouze dvě varné zóny. 
  • Na displeji nastavení výkonu se zobrazí chybová zpráva E6 nebo E641. 
  • Varné zóny nalevo se rozsvítí rychleji a jasněji než ty napravo. 
  • Varná deska vyhazuje pojistky. 

Platí pro:

  • integrovanou elektrickou varnou desku 
  • volně stojící vařič s elektrickou varnou deskou 

Rozlišení:

V případě nové instalace výše uvedený problém obvykle naznačuje, že spotřebič byl nainstalován správně.    

Poznámka: Nová instalace znamená jednu z následujících možností:  

  • Zcela nový spotřebič je připoje poprvé k elektrickému napájení. 
  • Spotřebič je připojen k odlišné zásuvce


1. Zkontrolujte, zda je zásuvka skutečně napájena.  

Zkontrolujte, zda je zásuvka skutečně napájena tím, že připojíte jiný spotřebič a ověříte, zda pracuje správným způsobem.

Pokud zásuvka nepracuje, kontaktujte kvalifikovaného elektrotechnika, aby vám pomohl vyřešit problém.  

2. Zkontrolujte pojistku, zda nevykazuje nějakou poruchu. 

Zkontrolujte, zda příčinou závady není pojistka.

Pokud se pojistka uvolňuje opakovaně, obraťte se na autorizovaného elektrikáře.  

3. Kontaktujte kvalifikovaného elektrotechnika, který spotřebič instaloval.  

4. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.

Objednejte si servis
Objednejte si servis

V oblasti, ve které se nacházíte, nabízíme službu Fixní cena opravy. O opravu se postarají kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotřebič nejprve zkontrolujeme, poruchu vyřešíme a v případě potřeby vyměníme součástky a díly. To vše již za 4490 Kč pro pračky, sušičky, myčky a vestavěné kávovary nebo 3490 Kč pro chladničky, desky, sporáky, trouby a mikrovlnné trouby, digestoře.

Náhradní díly a příslušenství
Náhradní díly a příslušenství

Vyhledejte si originální náhradní díly pro váš spotřebič v našem e-shopu a nechte si je doručit přímo domů.