Pracuje pouze jedna strana varné desky

Naposledy aktualizován 07.09.2020 9:56

Problém:

  • Pracuje pouze jedna strana varné desky.
  • Polovina varné desky / zóny nefungují

Platí pro:

  • integrovaný indukční varný panel
  • volně stojící sporák s indukční varnou deskou
  • integrovaný elektrický sporák
  • volně stojící sporák s elektrickou varnou deskou

Řešení:

1. Zkontrolujte, zda je spotřebič správně připojen k elektrickému napájení.

Zajistěte správnou instalaci voláním autorizovaného instalačního technika.

2. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

Pokud výše uvedená rada problém nevyřeší, doporučujeme požádat o návštěvu servisního technika.

Příčina:

  • Nesprávná instalace - varná deska je připojena pouze k jedné fázi