Uslyšíte zvukový signál a plynová deska se sama vypne

Naposledy aktualizován 06.08.2020 6:40

Problém:

  • Uslyšíte zvukový signál a plynový sporák se sám vypne
  • Když je varná deska deaktivována, zazní zvukový signál

Platí pro:

  • Elektronické plynové varné desky

Rozlišení:

1. Odstraňte objekt ze senzorových polí.

2. Nedotýkejte se senzorového pole déle než 10 sekund.

Způsobit:

  • Když něco vylijete nebo něco položíte na ovládací panel na dobu delší než 10 sekund (pánev, hadřík atd.), zazní zvukový signál a varná deska se deaktivuje.