Varná deska vyhazuje pojistky

Naposledy aktualizován 07.11.2019 8:02

Vydání

  • Varná deska / vařič neustále vyhazují pojistky 

Platí pro

  • integrovanou elektrickou varnou desku 
  • volně stojící vařič s elektrickou varnou deskou 
  • integrovanou indukční varnou desku 
  • volně stojící vařič s indukční varnou deskou 
  • integrovanou plynovou varnou desku 
  • volně stojící vařič s plynovou varnou deskou 

Rozlišení  

1. Zkontrolujte, zda je pojistka svou hodnotou postačující pro dané zatížení  

Zkontrolujte společně s elektrotechnikem, zda máte správně dimenzovanou pojistku a zda je varná deska připojena k samostatné skupině pojistek.  

2. Zkontrolujte, zda je spotřebič správně zapojený do elektrické sítě.  

Zajistěte správnou instalaci pozváním kvalifikovaného technika.  

3. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.