Varná deska zobrazuje chybové hlášení E3/E311/E312/E313

Naposledy aktualizován 07.11.2019 9:59

Problém:

  • Indukční varná deska zobrazuje chybové hlášení E3 / E311 / E312 / E313. 

Platí pro:

  • vestavnou indukční varnou desku 
  • volně stojící sporák s indukční varnou deskou 

Řešení:  

1. Kontaktujte kvalifikovaného elektrotechnika, který spotřebič instaloval. 

2. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.  

Příčina:

  • Chybové hlášení E3 / E311 / E312 / E313 znamená, že spotřebič je připojen k napětí 400 V.   


Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.