Varná deska zobrazuje chybové hlášení E6/E641

Naposledy aktualizován 07.11.2019 10:56

Problém:

  • Elektrická varná deska zobrazuje chybové hlášení E6 nebo E641. 

Platí pro:

  • Integrovanou elektrickou varnou desku 
  • Volně stojící sporák s elektrickou varnou deskou 

Řešení:   

1. Kontaktujte kvalifikovaného elektrotechnika, který spotřebič instaloval. 

2. Obraťte se na autorizované servisní středisko. 

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.  

Příčina:

  • Chybové hlášení E6 a E641 označuje, že spotřebič je připojený pouze k jedné fázi.   


Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.