Varná deska zobrazuje chybové hlášení E7

Naposledy aktualizován 07.11.2019 11:06

Problém: 

  • Varná deska zobrazuje chybové hlášení E7 

Platí pro:

  • integrovanou indukční varnou desku 
  • volně stojící sporák s indukční varnou deskou 

Řešení:

1. Jak vyřešit problém s chladicím ventilátorem:  

  • Otevřete zásuvku pod varnou deskou a zkontrolujte, že ventilátor nic neblokuje.
  • Vypojte spotřebič z napájení alespoň na 30 sekund.
  • Znovu jej zapojte a zapněte. 


2. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém nebo je váš spotřebič z období před rokem 2010, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.     

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.

Příčina:

  • Chybové hlášení E7 označuje u novějších spotřebičů chybu chladicího ventilátoru a u spotřebičů z období před rokem 2010 chybu rozvodové desky.