Varná deska zobrazuje chybové hlášení E9

Naposledy aktualizován 07.11.2019 11:12

Problém:

  • Varná deska zobrazuje chybové hlášení E9 

Platí pro:

  • integrovanou elektrickou varnou desku 
  • volně stojící sporák s elektrickou varnou deskou integrovanou indukční 
  • varnou desku volně stojící sporák s indukční varnou deskou 

Řešení:

1. Vypojte spotřebič z napájení alespoň na 30 sekund.

Znovu jej zapojte a zapněte. 

2. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.  

Příčina:

  • Chybové hlášení E9 označuje problém s ovládací elektronikou.