Varná deska zobrazuje chybové hlášení E9

Naposledy aktualizován 18.03.2024 6:06

Problém:

  • Varná deska zobrazuje chybové hlášení E9 

Platí pro:

  • integrovanou elektrickou varnou desku 
  • volně stojící sporák s elektrickou varnou deskou 
  • integrovanou indukční varnou desku 
  • volně stojící sporák s indukční varnou deskou 

Řešení:

1. Vypojte spotřebič z napájení alespoň na 30 sekund.

Znovu jej zapojte a zapněte.

Poznámka: Chcete-li spotřebič restartovat, je nutné jej vypnout ze sítě a počkat 30 sekund, než jej znovu zapnete.

U vestavných spotřebičů z důvodu nemožnosti odpojení od elektrické sítě musí být spotřebič odpojen přes RCD vypínač.

2. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.  

Příčina:

  • Chybové hlášení E9 označuje problém s ovládací elektronikou.
Najděte uživatelskou příručku pro váš spotřebič
Najděte uživatelskou příručku pro váš spotřebič

Vyřešte problémy a vyhledejte pokyny a další dokumentaci ke svému produktu.