Varná deska zobrazuje hlášení H

Naposledy aktualizován 25.07.2023 6:26

Problém:

  • Varná deska / sporák zobrazuje hlášení H. Obvykle naznačuje zbytkové teplo na varné zóně. 

Platí pro:

  • vestavnou elektrickou varnou desku
  • volně stojící vařič s elektrickou varnou deskou
  • vestavnou indukční varnou desku
  • volně stojící vařič s indukční varnou deskou

Řešení:

1. Vždy nechejte vychladnout varnou zónu


2. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Je-li varná deska ochlazena, obvykle to naznačuje problém v čidle. Chcete-li vyměnit kontrolku, doručujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.